2007-der-andere-weg Der andere Weg
Werner Specht
erschienen 2007
Wintrdromm / Grauer Sunntag / D' Gitaare / Danz i de Moi / 's Leabe isch a Blume / Was i deam Blättle schtoht / D’ Huimat im Friehlingshäs / Vrzell mr no ebbs / Babylon / As git jo no Engl / Sunntag im Bett / Gitarrejodler /Was wär i ohne di / 's kluine Paradies / Schtille / 's Bier / Soll i, od soll i it / I ka di it vrgeasse / Obed i de Berg 
Bonus: Gedanke / D' Huimat im Friehlingshäs / Schtilla Winkl
TSEE 107-0019 tonsee RECORDS